Tagg: Sverige

Artiklar

Liten digital klyfta i Sverige

Nita rapporterar att World Internet Institute (WII) har kommit fram till att Sverige skiljer sig från övriga Europa när det gäller storleken på den digitala klyftan. Äldre och lågutbildade personer har i andra länder sällan tillgång till Internet, men i Sverige är tillgången betydligt bättre. Intressant och glädjande! WII ska återkomma med en förklaring av […]

Författare:
0 kommentarer

Gapminder gör mig stolt att vara svensk

Ola Rosling från stiftelsen Gapminder presenterar utvecklingen i världen bättre än någon nyhetssändning jag har sett, i denna entimmes föreläsning inspelad hos Google. Tack vare meningsfulla visualiseringar av hur olika länders ekonomi, hälsa mm utvecklats över tiden kan man lättare förstå tillvaron.Gapminder tar fram verktyg som underlättar visualiseringar. Man gör det utan vinstsyfte och får […]

Författare:
1 kommentarer