Tagg: digital klyfta

Artiklar

Hjälp! Jag är en digital dinosaurie!

Håkan Selg skriver insiktsfullt om den nya digitala klyfta som uppstått mellan messenger-generationen och mail-generationen. Messenger-generationen, heter det, kan använda nätet optimalt, eftersom de inte sitter fast i den analoga världens beteendemönster. Därför förkastar de e-post, som anses vara ett otidsenligt system baserat på papperstraditioner. Själv är jag precis över max-åldern för att kvala in […]

Författare:
2 kommentarer

Sverige borde fira 17:e maj!

Litet sen kommentar kanske, men jag läste just på CS hemsida att många länder i den spanskspråkiga delen av världen firar Internationella internetdagen den 17:e maj. Detta som ett försök att överbrygga den digitala klyftan. Det är ett bra initiativ. Internet kan ju, när det är som bäst, användas för demokratisering och öppna möjligheter för […]

Författare:
0 kommentarer

Liten digital klyfta i Sverige

Nita rapporterar att World Internet Institute (WII) har kommit fram till att Sverige skiljer sig från övriga Europa när det gäller storleken på den digitala klyftan. Äldre och lågutbildade personer har i andra länder sällan tillgång till Internet, men i Sverige är tillgången betydligt bättre. Intressant och glädjande! WII ska återkomma med en förklaring av […]

Författare:
0 kommentarer