Liten digital klyfta i Sverige

Nita rapporterar att World Internet Institute (WII) har kommit fram till att Sverige skiljer sig från övriga Europa när det gäller storleken på den digitala klyftan. Äldre och lågutbildade personer har i andra länder sällan tillgång till Internet, men i Sverige är tillgången betydligt bättre. Intressant och glädjande! WII ska återkomma med en förklaring av varför det är på detta viset. Den förklaringen ser jag fram emot!

Innehållet är taggat med:

Författare:

Inga kommentarer till artikeln

Inga kommentarer funna för detta inlägg