Hållbart kapitel?

Mattias Boström på @piratforlaget  gjorde en hjälteinsats på årets upplaga av Sweden Social Web Camp genom att publicera en bok, i vilken alla deltagare erbjöds skriva ett kapitel. Det blev en mycket läsvärd och oerhört varierande bok, som går att beställa billigt eller ladda hem gratis. Om någon till äventyrs är intresserad av just mitt kapitel så kommer det här:

Hållbar webbutveckling

Hej webbcampare!

Förra gången jag var ute i naturen med en massa IT-folk var när KTH på 1990-talet införde obligatorisk miljökunskap för alla studenter. Hundra bleka datanördar tvingades göra studiebesök IRL för att studera mossiga granar. Bokstavligt talat. Inte många av oss trodde att det var yrkesmässigt relevant för blivande systemutvecklare. Nog för att man kan spara några miljarder processorcykler (och därmed energi) med smart kod, men några räddade skogar skulle det knappast räcka till. Datorerna står ju ändå och tuggar hela tiden. Nej, vi trodde att miljökunskapen bara var meningsfull AFK (och där var vi nästan aldrig).

Så fel vi hade!

Lyckligtvis var vissa andra mer klarsynta än jag och förstod att även vår bransch kan ha betydelse för miljön. Man började tala om Grön IT och kom på t.ex. att ”molnet” faktiskt kan reducera antalet idisslande servrar.

Själv gillar jag begreppet hållbarhet bättre, eftersom det inkluderar hushållning med alla typer av resurser, alltså inte bara de mossgröna. Med ”hållbar utveckling” (eng. sustainable development) menas

resursanvändande som möter behoven här och nu
samtidigt som förutsättningar bevaras för framtidens behov

Webben har en enorm potential att bidra till ett hållbart samhälle! Framförallt genom att webben underlättar välinformerade beslut. Den gör att vi kan köpa rätt varor, vid rätt tillfälle och av rätt leverantör. Likaså hittar vi rätt väg med kartor vi hämtat med HTTP GET, och många onödiga resor kan undvikas helt. Felaktiga köp och vägval är ren resursförstöring. Den sociala webben ger dessutom företag och andra makthavare nya skäl att sköta sig – även på miljöområdet – för att skydda sina varumärken. Och så vidare…

Kort och gott: Webben är Facebook-kompis med Hållbarhet!

Samtidigt är webben inblandad i en oändlig härva av ohållbart resurs-slöseri! Här är några exempel:
• Värdefull information ligger inlåst i API-lösa system
• Värdefull information ligger ohittad eftersom den inte blir indexerad
• Högklassigt material återanvänds inte av rädsla för upphovsrättsproblem
• Användningsvillkor som ingen kan/hinner läsa skapar osäkerhet och hämningar
• Dåliga användargränssnitt förstör arbetsmiljöer och leder till stress och förlorad tid
• Dåligt dokumenterad kod gör att hjulet måste uppfinnas gång på gång på gång
• Väl dokumenterad kod görs svårtillgänglig av patent och licenser

Som synes är det inte slöseri med klassiskt gröna resurser jag räknar upp. Snarare handlar det om mänskliga resurser. Främst tid. Men i mina ögon spelar det mindre roll. Kan människor och organisationer spara mycket tid så kan den tiden växlas in i både pengar och miljö.

Guld och gröna skogar, jag lovar!

Men hur kan slöseriet bytas mot hållbarhet? Ja, det som behövs, enligt min uppfattning, är inga nyheter. Det kryllar av initiativ och metoder som syftar till att öka återanvändning, öppenhet, hittbarhet, användbarhet, tillgänglighet, integritet och kvalitet. För att inte tala om säkerhet. Jag tänker på PSI-direktiv, Creative Commons, Linked Data, 24-timmarswebben, WAI, OpenID, Scrum och så vidare…

Tyvärr är det svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt.
Open Source-folket är ofta jätteduktiga på återanvändning, men inte alltid på dokumentation och användbarhet. Användbarhetsfolket å andra sidan kan förstås sin grej, men har (bortsett från Steve Jobs) ofta svårt att sälja in den, och struntar ibland helt i öppenhet. Öppenhetsivrarna behövs verkligen, men kan i sin iver glömma nytto- och affärsperspektiven. Utan lite affärstänk och SEO kan många webbprojektet lägga ner direkt, men respekterar de sofistikerade annons- och analysverktygen användarnas integritet? Socialmedieexperterna har fått många att se nya möjligheter, men vem har koll på riskerna? Semantic Web-folket har visioner och idéer som kan disrupt:a hela världen, men ingen förstår dem. Och så vidare…
Kanske är lösningen att samla alla som utvecklar webben någon gång om året, ute på en ö, så att vi får dela varandras perspektiv, bära varandras bördor, och basta på en flotte? Hundra nördar i skogen…

Har du andra recept på hållbar webbutveckling? Skicka med flaskpost till @plannero.

Innehållet är taggat med:

Författare:

Inga kommentarer till artikeln

Inga kommentarer funna för detta inlägg